Algemeen
Wat doet Cor Segers BV ?

Wij zijn een dienstverlenende onderneming welke gespecialiseerd is in veredeling (opslag), verpakking en het transport van kaas. Wij verlenen onze diensten voor het bedrijfsleven en verrichten voornamelijk werkzaamheden voor de Nederlandse zuivelcoöperaties.
Verspreid over 7 verschillende locaties in Noord Brabant beschikken wij over een totaal geconditioneerde opslagcapaciteit welke onderdak kan bieden aan ongeveer 10 miljoen kilogram kaas.

Historie

In 1975 heeft voormalig eigenaar Cor Segers zich ingeschreven bij de kamer van koophandel met de bedrijfsnaam Kaashandel Cor Segers BV. Voor die tijd was Cor marktkoopman en de activiteiten beperkten zich toen veelal tot de handel in kaas. Voor de handelsvoorraad werd gebruik gemaakt van eigen opslaggelegenheid die destijds nog bestond uit onder meer een garage aan huis en een oude kippenschuur. Later werden de activiteiten uitgebreid met opslag van kaas voor derden. Door de grote vraag naar opslagruimte en de veranderende kaasmarkt hebben we ons inmiddels geheel toegelegd aan de veredeling, de verpakking en het transport van kaas. Handel in kaas wordt door ons niet meer bedreven. Dit is ook de reden dat onze bedrijfsnaam in 2001 is gewijzigd in Cor Segers BV.


Hoofdkantoor Mortel          Locatie Gemert

         Locatie Deurne          Locatie Geldrop                

Locatie Mortel L'weg